Zakupi.me - Аукцион за обувки, маратонки, аксесоари, Puma, Reebok, Adidas
english   bulgarian 19 May. 2019
LOGIN []
Потребител
Парола


УСЛОВИЯ

Общи условия за ползване на платформа за онлайн търгове Zakupi.me

Това споразумение съдържа общите условия на сайта Zakupi.me (представляван и поддържан от ЕТ НЕВЕН с Булстат: 115151525) за провеждане на онлайн търгове.

1. Цел:

Zakupi.me е уебсайт, който предоставя платформа за онлайн търгове (стандартни и тайни), както и възможност за директна покупка на предлаган артикул.

С подписване на настоящия документ потребителят се съгласява с общите условия на сайта Zakupi.me.

Сайтът Zakupi.me си запазва правото да променя тези условия едностранно.

Всеки Потребител, продължил да използва сайта след публикуване на промените, се счита за съгласен с тях.

2. Основни понятия и термини в онлайн платформа Zakupi.me:

Онлайн търг - търг на конкретен артикул от конкретен продавач, извършван на сайта Zakupi.me;

Таен търгпредлаганата от всеки Купувач цена не е видима за другите участници в търга;

Оферта - финансово предложение, отправено от Купувача;

Потребител - регистрирано в сайта лице - Продавач или Купувач;

Продавач - предложител на конкретен търг;

Купувач - кандидат за покупка на предмета на конкретен търг;

Сделка – всеки спечелен търг от даден Купувач се счита за сключена сделка за покупко-продажба между спечелилия Купувач и Продавача;

Купи сега цена - цена, при която продавачът е съгласен на сделка и без наддаване;

Запазена цена - цена, под която продавачът не е съгласен на сделка;

Артикул - предмет на конкретен търг;

Рейтинг - точкова система, базирана на отзивите на потребителите един за друг;

Общи условия - споразумение между Потребителя и онлайн Платформата Zakupi.me, съдържащо сбор от параметри за работа с Платформата;
Акаунт - профилът на определен регистриран Потребител;

3. Регистрация:

- Участието в онлайн търгове се извършва само от регистрирани Потребители.

- Всяко дееспособно лице, навършило 18 години, може да се регистрира като Потребител на сайта Zakupi.me.

- С регистрацията си всеки потребител се счита за съгласен с Общите условия.

4. Опазване на лична информация

Като използва платформата на сайтът Zakupi.me потребителят приема личните му данни да бъдат обработени и събирани във връзка с регистрацията на сайта и участието им в онлайн търгове. Личните данни са събрани в съответствие със Закона за защита на лични данни и политиката за защита на личните данни на сайта.

5. Правила за онлайн търгове:

Ал.1 Стартиране на онлайн търг:

За да бъде стартиран онлайн търг е необходимо регистриран Потребител – Продавач, да публикува оферта за определен артикул на търг.

Ал.2 Артикули:

- Могат да бъдат предмет на онлайн търг всякакви видове стоки, с изключение на онези, чиято продажба нарушава действащите закони или правата на трети страни (особено авторското право или други права, свързани с интелектуална собственост), както и чието предлагане за продажба може да се счете за противно на добрите нрави. / Приложение със списък?/

- Артикулите трябва да са представени чрез текст, изображения или по друг начин, даващ ясна представа на Купувачите за предмета, вида и състоянието им. При доставка от Продавача на Купувача, артикулът не трябва да се различава драстично от описанието и характеристиките си, посочени на сайта.

- Всякакви сертификати, свидетелства и приложения, които са надлежно необходими за съществуването на артикула или се изискват от българското законодателство, трябва да бъдат представени от Продавача.

- Сайтът Zakupi.me може да премахне определен артикул, ако чрез публикуването му се нарушават разпоредбите на приложимото право, противоречи на добрите нрави или създава негативен образ на платформата. При последващи публикации с подобно съдържание от един и същ Потребител, сайтът Zakupi.me си запазва правото да анулира акаунта му, както и всички негови публикации.

Ал. 3 Правила за провеждане на търга:

- Счита се, че Купувач е спечелил онлайн търг, когато е налице едно от следните условия:

I - Купувачът е първи в наддаването при завършването на търга (в случай, че онлайн търгът е без запазена цена);

II - Купувачът е първи в наддаването при завършването на търга и е достигната запазената цена (в случай че има такава);

III - Купувачът е използвал „купи сега“цена (в случай че има такава);

- Когато Купувачът спечели сделка, той е длъжен да закупи артикула, предмет на сделката, съгласно условията в офертата.

- Когато Купувачът спечели сделка, Продавачът е длъжен да му достави артикула предмет на сделката, и да извърши това в определен срок, договорен помежду им.

- Купувачът няма право да връща или да иска да заменя спечеления артикул, освен в случаите когато е получил съвсем друг продукт от описанието в обявата.

- Всички спорове между Купувачи и Продавачи се уреждат съгласно българското законодателство.

Ал. 4 Прекратяване

Zakupi.me си запазва правото да прекрати онлайн търг по всяко време, и да анулира извършените действия от Потребител при установяване на нарушение на общите условия или противоречие с българските закони.

6. Такси и комисионни:

- Регистрацията в онлайн платформа Zakupi.me е безплатна.

- Сайтът не събира никакви такси от купувачите.
- На продавачите се предлага възможност за възползване от допълнителни платени услуги за по-добро представяне и рекламиране на обявите им в Zakupi.me Таксите за допълнителни/рекламни опции са упоменати в раздел такси /?/.
Продавачът може да заяви желание за ползване и да заплати Промо опция/-ии за обява/и чрез изпращане на смс за използване на Промо опция за конкретна обява.

7. Ограничена отговорност

Сайтът Zakupi.me не е посредник и не носи отговорност за предлаганите артикули, състоянието им и правото на собственост върху тях, за сключените сделки между Купувачи и Продавачи и споровете, произлизащи от тях, както и и за каквито и да било действия и бездействия на Потребителите, свързани или не с участието им в платформата Zakupi.me.

8. Освобождаване от отговорност

Сайтът Zakupi.me не носи отговорност, когато проблем с функционалността на сайта е довел до каквито и да било последици, включително неосъществени сделки между Купувачи и Продавачи.